ОБҐРУНТУВАННЯ

e-mail Друк PDF

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі дезінфекційних засобів ,розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНАУСТАНОВА "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ", 88000 м. Ужгород, вул. Собранецька,96; ЄДРПОУ: 38475462,категорія:  відповідно до статті 2, частини 4, пункту 3 - підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі (в редакції Закону №114-ІХ від 19.09.2019 року) (Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):Засіб дезінфікуючий «Жавілар Ефект», засіб дезінфікуючий «Бланідас  300", код 24450000-3  Агрохімічна продукція за ДК 021:2015

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:відкриті торги, UA-2022-02-08-001589-b закупівля на prozorro.gov.ua

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 16000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізомзагальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, зокремаінформацію, що   міститься в електронній системі закупівель "Prozorro та інших загальнодоступних сайтах у мережі інтернет,на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання  з дати укладання договору до 30 грудня 2022 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості  дезінфекційних засобів визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дезінфекційний  засіб «Бланідас 300»(або еквівалент)

Таблетований засіб.

Вага таблетки 3,2±0,2г, мають розподільні насічки, вміст активного хлору 1,6±0,1г.

Вміст діючих речовин, дихлорізоціанурова кислота небільше 80,5 % (активний хлор не менше 50%), адипінова кислота та бікарбонат натрію в рівних пропорціях.Час розчинення у воді 2-3хв, рН 6-7од.

Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), спороцидна активність.

Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам  EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704.

За параметрами гострої токсичності має відноситись до 3 класу небезпеки при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру, не виявлятє шкірно-подразнюючих, сенсибілізуючих, а також мутагенних, канцерогенних, тератогенних властивостей.

Призначення:

Поточне, заключне, генеральне прибирання;

Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення;

Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні;

Знезараження ємностей для зберігання води;

Знезараження води в плавальних басейнах;

Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці.

Знезараження стічних вод, завантаження дезінфекційних бар’єрів

Термін придатності робочого розчину не менше 6 діб.

Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних  інфекціях.

У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова к-та.

Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С.

Загальний термін придатності не менше 5 років.

Банка 1 кг (300 таблеток в банці).

Дезінфекційний засіб «Жавілар-Ефект»  (або еквівалент)

1. Таблетованийзасіб. 2. Вага таблетки 3,2±0,2г, маютьрозподільнінасічки, вміст активного хлору 1,6±0,1г. 3. Вмістдіючихречовин, дихлорізоціанурова кислота небільше 80,5 % (активний хлор не менше 50%), адипінова кислота та бікарбонатнатрію в рівнихпропорціях.Часрозчинення у воді 2-3хв, рН 6-7од. 4. Широкий спектр антимікробноїактивностібактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечніінфекції), віруліцидна (вкл. парентеральнігепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиногогрипу» A(H5N1), вірус «свинячогогрипу» А(H1N1), коронавірус), фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, пліснявігриби), спороциднаактивність. 5. АнтимікробнівластивостізасобуповиннівідповідатиЄвропейським стандартам EN 140 шт.14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. 6. За параметрами гостроїтоксичностімаєвідноситись до 3 класунебезпеки при введенні в шлунок та при нанесеннінашкіру, не виявлятєшкірно-подразнюючих, сенсибілізуючих, а такожмутагенних, канцерогенних, тератогеннихвластивостей. 7. Призначення: - Поточне, заключне, генеральнеприбирання; - Дезінфекціясуміщена з достерилізаційнимочищеннямкорозієстійкихвиробівмедичногопризначення; - Знезараження води при нецентралізованомуводопостачанні; - Знезараженняємностей для зберігання води; - Знезараження води в плавальнихбасейнах; - Дезінфекціяовочів, фруктів, яєцьптиці. - Знезараженнястічних вод, завантаженнядезінфекційнихбар’єрів 8. Термінпридатностіробочогорозчину не менше 6 діб. 9. Кількість л робочогорозчину для дезінфекціїповерхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та віруснихінфекціях. 10. У засобі не повинна міститисьтрихлорізоціанурова к-та. 11. Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С. 12. Загальнийтермінпридатності не менше 5 років. 13. Банка 1 кг (в таблетках)..

 

Задати питання

Пишіть нам