Основні види досліджень і випробувань

e-mail Друк PDF

 

Мета, основні напрями діяльності, завдання та функції

Центр створено з метою забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону території України; проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.

Для досягнення мети Центр здійснює такі основні види досліджень і випробувань:

 

 • мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, токсиколого-гігієнічні, фізичні, радіологічні, молекулярно-генетичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об'єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т. ч. діагностичні;
 • дослідження стану здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;
 • проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
 • здійснює діяльність, пов’язану із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством України;
 • забезпечує організацію медичного контролю за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, шкідливих для здоров'я людини, з метою своєчасного виявлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;
 • здійснює медико-санітарний контроль з метою запобігання ввезенню на територію України транспортних засобів, вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створювати небезпеку для життя і здоров'я населення;
 • здійснює медико-санітарні заходи (організаційні, протиепідемічні  та  профілактичні) з метою недопущення поширення інфекційної хвороби, що має міжнародне значення;
 • здійснює медичний (санітарний) огляд членів екіпажів (бригад), пасажирів за клініко-епідеміологічними показаннями шляхом їх опитування, медико-санітарної частини загальної декларації повітряного судна, свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю, свідоцтва про проходження судном санітарного контролю, міжнародного свідоцтва про вакцинацію або профілактику та проведення неінвазивних досліджень;
 • забезпечує проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо  їх локалізації та ліквідації;
 • проводить оцінку безпечності впливу на людину радіоактивних речовин та джерел іонізуючих випромінювань та видає за результатами такої оцінки відповідні заключні висновки (документи).

 

 

 

Центр має право здійснювати за плату інші види діяльності, до яких належать:

 

 • проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності ;
 • проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
 • визначення вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах;
 • проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
 • видання та реалізація методичних, інформаційних та інших друкованих, аудіовізуальних, електронних матеріалів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • розробка, експлуатація та супровід програмного забезпечення та автоматизованих систем;
 • виготовлення, реалізація та випробування поживних середовищ для мікробіологічних досліджень;
 • розведення і реалізація лабораторних тварин;
 • навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 • проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами (розроблення, випробування, виробництво, фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля);
 • зберігання, облік, розподіл, доставка медичних і ветеринарних діагностичних, профілактичних, імунобіологічних препаратів, поживних середовищ, штамів мікроорганізмів та лікарських засобів, штамів мікроорганізмів та лікарських засобів проти збудників інфекційних хвороб.
 • організація проведення конференцій, семінарів, виставок та інших заходів.

 

Наші свідоцтва та сертифікати:

 

 


 

Назва дослідження

Матеріал

Термін виконання дослідження

Ціна(з урахуванням податку на додану вартість),грн

Ціни приватних

лабораторій м.Тернополя

Визначення генетично модефіковагих мікроорганізмів (ГМО)в харчовій продукцій та продовольчій сировині

ВЛ ДУ «ТОЛЦДСЕСУ» отримала атестат про акредитацію відповідно вимог ДСТУ ISO / IES 17025 :2006

Атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі 28.02.2015року за № 2Н1307 дісний до 27.12.2020 року

Взірці харчових продуктів та рослиной сировини

2 дні

287,74 грн.

не проводять

Дослідження іксодових кліщів знятих з людей та довкілля методом темнопольної мікроскопії (ТМП) на наявність збудникабореліозу

Кліщ знятий в травмпункті, або самостійно

1-2 год.

27,47грн.

(проводиться в області тільки в лабораторії ОНІ)

не проводять

Дослідження сироватки крові методом імунноферментативного аналізу ( ІФА) по визначенню імуноглобулінів M,G при підозрі на хворобуЛайм-Борреліоз

Сироватка крові

(1-2 мл.)

1-3 доби

47,27 грн. за одне дослідження

120 грн.

Виявлення антитіл до збудника бруцельозу(при поступленні на роботу в м'ясо-забійні та ковбасних підприємства )

Сироватка крові

(1-2 мл.)

1 доба (досліджуються парні сироватки: на початку захворювання та на 5-10 день захв.)

26,67 грн.  за одне дослідження

не проводять

Серологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір при підозрі налептоспіроз

Сироватка крові

(2-4 мл.)

1 доба

(досліджуються парні сироватки)

185,77грн.

за одне дослідження

не проводять

Задати питання

Пишіть нам