Проблема проблем - побутові полімерні відходи

e-mail Друк PDF

Складовою частиною твердих побутових відходів є полімерні  матеріали та вироби з них. І в останні роки їх питома вага постійно зростає. Якщо виробничі полімерні відходи збираються, пакуються та відправляються   на переробку, то проблема полімерних відходів у побуті залишається без вирішення.

Основним постачальником полімерних  побутових відходів в нашій області є використана  тара від фасування харчових продуктів, мінеральної та питної  води, різних напоїв (ПЕТ-пляшки, тетра-паки, пакети пакувальні, ковбасні оболонки, плівка, скляна та металева тара). У вартості готової продукції  вартість  тари становить 7 %. Значне місце в нашому житті займає одноразовий посуд, будівельні матеріали, фарби, лаки, клеї та багато інших товарів та продукції, до складу якої надходять хімічні речовини, які при порушенні технологічних регламентів виготовлення такої продукції  негативно  впливають на здоров’я людини та навколишнє середовище. Спільне збирання полімерних відходів разом з іншими побутовими значно збільшує обсяги останніх. Вивезення їх на сміттєзвалища, полігони твердих побутових відходів скорочує терміни експлуатації таких об’єктів, такі відходи можуть залишатися в  грунті багато років як інородні тіла,  забруднюючи його.. Значна частина використаних  ПЕТ - пляшок, поліетиленової плівки, пакетів, одноразового посуду  під час дощів, повеней  попадає в річки, що призводить до захаращення берегів, забруднення Тиси, Дунаю. Спалювання відходів призводить до утворення токсичних газів, що навіть в малих концентраціях можуть негативно впливати на стан здоров’я людей, особливо дітей та хворих. Показником безпеки полімерних виробів  вже на стадії їх розробки є визначення хімічних речовин в продуктах горіння, бо саме вони бувають причиною загибелі людей при пожежах.

На Закарпатті на деяких  адміністративних територіях організований збір використаної полімерної тари, яка після пресування відправляється на переробку. Такий захід тільки  частково вирішує проблему у містах,  так як  в більшості  населених пунктах області не організоване збирання таких відходів  в окремі спеціальні контейнери. Враховуючи складну ситуацію з твердими побутовими  відходами взагалі та полімерними в тому числі,  необхідно було б  розглянути таке важливе  питання - поводження з полімерними відходами, в т. ч. побутовими, на високому  владному рівня та запропонувати шляхи його  вирішення. Населені пункти, в першу чергу міста, районні центри, повинні мати Схеми санітарної очистки та прибирання. Схема санітарної очистки – це проектний документ, що  є частиною Генерального плану  планування та забудови населеного пункту в частині  його благоустрою. В Схему санітарної очистки населеного пункту  повинні бути  включені питання, спрямовані на вирішення проблеми побутових відходів взагалі та полімерних  в тому числі,  і включати такі розділи:

- окремий збір полімерних відходів шляхом встановлення  спеціальних контейнерів, пунктів прийому використаної тари;

- впровадження системи початкової переробки полімерних побутових відходів шляхом зменшення їх обсягів (різка, пресування, пакування);

- впровадження методів утилізації попередньо  підготовлених  полімерних побутових відходів або вивезення на переробку.

У світі розроблені методи поводження з  такими відходами в залежності від їх складу (вторинне використання  з переробкою в мономери та штучне паливо,  спалювання, захоронення на полігонах, біорозклад). Висновок стосовно полімерних відходів зроблений наступний: всі методи забруднюють навколишнє середовище, крім використання полімерних виробничих та побутових відходів в якості вторинної сировини. А для пакування сухих харчових продуктів у світі пропонують використовувати папір та вироби з нього. З полімерних матеріалів в оточуюче середовище мігрують хімічні речовини, в тому числі  формальдегід, свинець, кадмій, цинк, кобальт, стирол, дибутилфталат та багатьох інших. Такий перелік шкідливих речовин повинен насторожувати не тільки фахівців медицини профілактичної, екологів, а також нашу владу.

Ми багато знаємо про полімерні, синтетичні матеріали, пластмаси тощо, про їх користь та небезпеку.  Залишається  дрібниця. Почати цивілізовано відноситися до відходів, в які перетворилися  такі потрібні раніше речі. Не даремно кажуть, що ступень культури оцінюється  відношенням  до своїх відходів.

Пономарьова   О.С.

Задати питання

Пишіть нам