Питна вода та навколишнє середовище

e-mail Друк PDF

Державна установа  "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я  України" та його територіальні філії працюють  на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

шляхом виконання  різноманітних лабораторних досліджень, а саме  мікробіологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини у будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, об'єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т. ч. діагностичні. При цьому перелік лабораторних вимірювань пов'язаний  із галуззю атестації кожної лабораторії.

 

Здоров'я людей залежить від багатьох чинників, а безпека питної води та стан навколишнього середовища в цілому залишаються одним з актуальних питань  роботи  обласного лабораторного центру та його територіальних філій.

Фахівці обласного лабораторного центру та його територіальних філій   проводять  позапланові  перевірки об'єктів  за зверненнями фізичних та юридичних осіб,  за заявами, зверненнями і скаргами, за дорученням прокуратури, за зверненням державних органів влади.  Планово проводиться лабораторний контроль за якістю питної води та  води поверхневих водоймищ в місцях водокористування населення, за станом атмосферного повітря, грунту тощо.

Забезпечення   населення області питною водою здійснюється за рахунок як централізованого, так і децентралізованого водопостачання. Щорічно  досліджуються планові обсяги    питної води за  мікробіологічними  та санітарно-гігієнічними показниками, при цьому певна кількість досліджених проб  не відповідає гігієнічним показникам     (від 4% до 7 %).

У воді з  джерел децентралізованого водопостачання  (а це, в основному, шахтні та трубчасті колодязі) визначалися відхилення від гігієнічних вимог за санітарно-хімічними  показниками (група азоту, залізо). Гігієнічним показникам  не відповідало  10,5 % проб. За мікробіологічними показниками  ситуація аналогічна, 14,8 % не відповідало нормативам, що може бути пов'язане з наявністю органічного забруднення прилеглої до колодязів територій.

Лабораторії  здійснюють  контроль якості води поверхневих водойм I та  II категорій з  систематичним  спостереження за станом водойм у 67-ми постійних створах (водойми  І категорії такі, що використовуються в якості джерел  централізованого водопостачання,    водойми ІІ категорії - це водойми, що  призначені для культурно-побутових потреб населення).

В поточному році не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам за санітарно-хімічними  та мікробіологічними показниками    водойми ІІ категорії у декількох постійних створах.

В результаті дослідження атмосферного повітря  виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій  (ГДК) забруднюючих речовин проби за вмістом  пилу, формальдегіду,   оксиду азоту.  В сільських населених пунктах перевищень ГДК  шкідливих речовин не виявлено.

Досліджувались також проби грунту в місцях, пов'язаних з перебуванням людей,  перевищень ГДК хімічних речовин  при цьому не виявлено. За мікробіологічними показниками всі відібрані проби грунту відповідали вимогам санітарних норм.

Лабораторії обласного лабораторного центру та  його територіальних філій  виконують різноманітні  лабораторні дослідження для фізичних та юридичних осіб на договірних умовах в межах галузі атестації, в тому числі   води питної. За результатами досліджень готуються відповідні  протоколи з висновками лікарів.

Станом на 1 липня  2016 року серед населення області  не було зареєстровано отруєнь, захворювань, пов'язаних з забрудненням об'єктів навколишнього середовища, з якістю питної води.

Задати питання

Пишіть нам