Нормативні Документи за 2009 рік - 4. Постанови Кабінету Міністрів України:

e-mail Друк PDF
Головна статті
Нормативні Документи за 2009 рік
2. Постанови Верховної Ради України:
3. Укази Президента України:
4. Постанови Кабінету Міністрів України:
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
6. Накази Міністерства охорони здоров’я України:
7. Постанови головного державного санітарного лікаря України:
Всі сторінки

 

4. Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 14.01.2009 № 16 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 21.01.2009 № 21 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об’єктів культурної спадщини»;
- від 21.01.2009 № 25 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;
- від 18.02.2009 № 114 «Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням»;
- від 25.02.2009 № 156 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки»;
- від 02.04.2009 № 303 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і з організації діяльності з проведення азартних ігор (крім лотерей) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 02.04.2009 № 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі»;
- від 28.04.2009 № 398 «Про внесення змін до Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України та її посадового складу»;
- від 28.04.2009 № 406 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 28.04.2009 № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 28.04.2009 № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»;
- від 28.04.2009 № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів»;
- від 28.04.2009 № 425 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»;
- від 28.04.2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»;
- від 13.05.2009 № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг»;
- від 20.05.2009 № 477 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель»;
- від 21.05.2009 № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року»;
- від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
- від 27.05.2009 № 513 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 03.06.2009 № 540 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
- від 03.06.2009 № 547 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням»;
- від 03.06.2009 № 548 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 10.06.2009 № 606 «Про затвердження складу колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України»;
- від 24.06.2009 № 620 «Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну сім’ю»;
- від 24.06.2009 № 621 «Про внесення змін до Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і її складу»;
- від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»;
- від 24.06.2009 № 632 «Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року»;
- від 24.06.2009 № 633 «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України»;
- від 01.07.2009 № 656 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру»;
- від 17.07.2009 № 739 «Про внесення зміни до пункту 42 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
- від 29.07.2009 № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»;
- від 26.08.2009 № 910 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України»;
- від 03.09.2009 № 939 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва»;
- від 03.09.2009 № 940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»;
- від 16.09.2009 № 1034 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів державного бюджету, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»;
- від 16.09.2009 № 1036 «Про затвердження плану заходів щодо підготовки і реалізації у закладах освіти та охорони здоров’я проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що спрямовані на зменшення обсягу викидів парникових газів»;
- від 30.09.2009 № 1033 «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
- від 05.10.2009 № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»;
- від 05.10.2009 № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»;
- від 07.10.2009 № 1048 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 14.10.2009 № 1126 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 14.10.2009 № 1134 «Про виділення коштів для проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі»;
- від 14.10.2009 № 1138 «Про виділення коштів Стабілізаційного фонду для будівництва обласного центру радіаційного захисту населення в м. Луцьку»;
- від 21.10.2009 № 1109 «Про доповнення Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки»;
- від 21.10.2009 № 1117 «Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України»;
- від 21.10.2009 № 1132 «Питання здійснення невідкладних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території полігону твердих побутових відходів у районі смт. Гаспра (Автономна Республіка Крим)»;
- від 21.10.2009 № 1157 «Про спрямування коштів Стабілізаційного фонду на підготовку об’єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
- від 30.10.2009 № 1147 «Про фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення»;
- від 30.10.2009 № 1152 «Про запобігання поширенню грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення»;
- від 02.11.2009 № 1158 «Про використання марлі медичної, відпущеної з мобілізаційного резерву у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення»;
- від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
- від 08.12.2009 № 1336 «Про затвердження Порядку інформування гроиадськості про результати роботи у сфері протидії корупції»;
- від 08.12.2009 № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції»;
- від 08.12.2009 № 1419 «Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції»;
- від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади»;
- від 23.12.2009 № 1407 «Про внесення змін до Положення про Раду з питань реформування системи охорони здоров’я»;
- від 29.12.2009 № 1424 «Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»;Задати питання

Пишіть нам