Про санітарне та епідемічне благополуччя в області

e-mail Друк PDF

Санітарно-гігієнічні, мікробіологічні  лабораторії ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" та його  відокремлених структурних підрозділів протягом 1-ого півріччя з метою визначення  ступеню ризику об'єктів  для здоров'я населення  здійснювали лабораторний контроль за харчовими продуктами, питною водою, умовами праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнього природного середовища з наступною  оцінкою  отриманих результатів  у відповідності з діючими нормативними документами.

В 1-ому півріччі 2017 року  лабораторний контроль здійснювався на 2 471  об'єкті, до переліку  яких  увійшли об'єкти  централізованого та децентралізованого  водопостачання, харчової промисловості, громадського харчування, лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я, дитячі  дошкільні та навчальні заклади, оздоровчі заклади для дорослих та дітей,  промислові підприємства, а також багато  інших.  При цьому  було виконано  34 356  лабораторних досліджень за санітарно-хімічними показниками,  з яких  1,6 %   не відповідали санітарним нормам, за мікробіологічними показниками виконано 86 823  дослідження, 1, 9 % з них  не відповідало санітарним нормам.

В 2-ому кварталі ситуація  з джерелами децентралізованого водопостачання покращилася, але не суттєво.  За хімічними показниками 1,5 % такої води  не відповідало  санітарним правилам проти 1,8 % в 1-ому кварталі, а  за  бактеріологічними -  питома вага досліджень, що не відповідали санітарним нормам, знизилася до 10,9 %  проти 13,7 % в 1-ому кварталі. При цьому  залишається загроза можливої  передачі через таку питну воду багатьох  інфекційних хвороб кишкової групи. Для об'єктів централізованого водопостачання   ситуація  з якістю питної води покращилася відносно санітарно-хімічних показників -  0,7 % досліджених проб не відповідало санітарним нормам в  2-ому кварталі. За мікробіологіч-ними показниками питома вага  нестандартних проб підвищилися до 3,0 %  проти  2,0 % в 1-ому кварталі.

З початком оздоровчого сезону збільшилися обсяги  контролю  води відкритих водойм в місцях відпочинку населення (в зонах рекреації та пляжів). При цьому 0,25 %  досліджених проб за хімічними показниками  та 2,4 % за   бактеріологічними показниками  не відповідало  санітарним правилам охорони поверхневих вод від забруднення.

1-ому півріччі  в якості відомчого контролю  виконані  велики обсяги лабораторних досліджень з визначення показників безпеки зразків  харчових продуктів: 6 228  досліджень за санітарно-хімічними показниками та 5 733 за мікробіологічними.  За санітарно-хімічними показниками  санітарним нормам не відповідало 0,1 % виконаних досліджень, а  за мікробіологічними  показниками -  1,6 %.

Виконувалися дослідження і за радіологічними показниками зразків питної води, грунту та інших об'єктів контролю.  Перевищень допустимих рівнів  радіонуклідів не  було виявлено.

Епідемічна ситуація в поточному році залишалась керованою з практичної більшості інфекцій. Рівень інфекційної захворюваності за підсумками 6 місяців 2017 року на 4% менше рівня аналогічного періоду минулого року та знаходиться в межах середніх багаторічних рівнів. Загалом зареєстровано 1952 випадки інфекційних захворювань (без грипу, ГРВІ та носіїв) та 28 нозологічних форм.

В структурі інфекційної захворюваності частка гострих кишкових інфекції зменшилась до 31%, вірусні гепатити складають 17,3%, крапельні інфекції 3,3%, туберкульоз 21,5%, природно-вогнищеві 0,8%, венеричні та соціально-небезпечні інфекції 16,3%, паразитарні інфекції 9,5%.

Захворюваність на групу кишкових інфекцій знаходиться в межах традиційних сезонних рівнів та не перевищуює середні багаторічні показники по області. Хворіють на кишкові інфекції в оновному діти молодшого віку. Основними причинами виникнення захворювань є нехтування елементарними правилами особистої гігієни, порушення технологій приготування їжі, не правильне зберігання харчових продуктів, без належного температурного режиму.

Серед усіх зареєстрованих вірусних гепатитів 78% становлять гострі вірусні гепатити А. Після підйому захворюваності ВГА в 2013-2014 роках, в області спостерігаємо поступове зниження інтенсивних показників.

З початку року в області реєструються поодинокі випадки захворювання  кором. Це перш за все пов'язано з низькими відсотками охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення та накопиченням значного прошарку неімунного населення.

За перше півріччя 2017 року в області зареєстровано 10 випадків кору на територіях Рахівського, Тячівського, Хустського, Виноградівського районів та м.Ужгород. Серед захворілих 6 дітей віком до 17 років. Частина захворілих не мала усіх необхідних доз щеплення або не були щеплені проти кору взагалі.

Випадки захворювань поліомієлітом, гемофільною інфекцією, правцем, малярією, туляремією, бруцельозом, сибіркою не виявлено.

Моніторинг за перебігом епідемічної ситуації в області триває.

Задати питання

Пишіть нам